O nás

To, co dnes turisté při návštěvě Vojenského muzea Králíky (VMK) vidí, je zcela odlišné od podoby, jakou mělo toto místo před pár desetiletími. Zde, nedaleko místní cihelny, se nacházela zemědělská usedlost, která se koncem 30. let 20. století dostala do sevření objektů a překážek pevnostního systému, budovaného na obranu Československa proti Hitlerovu Německu. Pevnosti museli jejich obránci spolu s celým pohraničím (tzv. Sudety) na základě závěru konference čtyř mocností v Mnichově (30. 09. 1938) a nátlaku spojenců bez boje opustit. V následných letech nacistické okupace se prostor Králík, s ohledem na množství různých typů pevnostních objektů a mimořádnou kvalitu pevnostního betonu a také díky výtečnému vlakovému spojení do Německa, změnil v obrovský zkušební polygon. Německá Wehrmacht zde testovala nejenom chování opevnění při nasazení vlastních bojových prostředků, ale později také účinnost nových zbraní a munice, včetně tajných zbraní. Po 2. světové válce byla část zdejšího obyvatelstva hlásícího se k německé národnosti odsunuta a prostor byl znovu osídlen. V 70. letech 20. století nahradil zdejší usedlost komplex zemědělského areálu Státního statku Králíky. Do jeho značně devastovaných budov, již nesloužících původnímu účelu, se v roce 2000 přemístila aktivita, jejímž cílem bylo vybudování moderního vojensko-historického muzea. Dnes je Vojenské muzeum Králíky centrem Králické pevnostní oblasti, s celoročně přístupnou vojensko-historickou expozicí věnovanou armádě a obraně státu, s předváděcím polygonem pro ukázky těžké techniky a oživenou historii. Cesta k dnešní podobě muzea byla dlouhá a rozhodně ne snadná.

Základ zdejších expozic položili nadšenci z Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda. Zde od počátku 90. let minulého století postupně vznikala a stále se rozšiřovala sbírka vojenské techniky a zbraní. Improvizované vystavování její části na prostranství před vchodem do tvrze a skladování exponátů v armádních kasárnách v Těchoníně neodpovídalo ambicím muzea a neumožňovalo jeho další rozvoj.

V roce 1998 přijali nadšenci vlastnící tuto sbírku nabídku města Králíky na její přesun na teritorium města – blíže k případným zájemcům – turistům. První přidělený prostor pro exponáty a zázemí muzea nevyhovoval ani polohou, ani velikostí. Následně proto došlo k přesunu vznikajícího muzea blíže k pevnostní linii, do areálu bývalé odchovny dobytka, který vyhovoval nejen svojí polohou, ale rovněž svým rozsahem. Bohužel první práce na instalaci expozic a zřízení zázemí muzea ukázaly, že technický stav budov v areálu odchovny je velmi špatný, stavby byly značně devastované. Celkově působil areál velmi neestetickým dojmem a představoval jednu z „jizev“ na jinak pěkné tváři města. V letech 2000–2009 se však usilovně pracovalo, vznikla hodnotná expozice, přibývaly exponáty a to rovněž cestou města Králíky, které řadu předmětů získávalo z nabídky vyřazovaného vojenského materiálu od armády. Muzeum ač fungující ve značně improvizovaných podmínkách, dokázalo ročně přilákat i přes 15 000 návštěvníků! To představovalo velmi dobrý výsledek ve srovnání s obdobnými institucemi, existujícími v mnohem lepších podmínkách.

V té době usilovali nadšenci ze společnosti Armyfort o opravu, rekonstrukci či nejlépe úplnou přestavbu prostor muzea, aby expozice a exponáty získaly pro svoji prezentaci estetické prostředí, potřebné technické zázemí a přilákaly do Králík ještě více návštěvníků. S podporou Pardubického kraje a vedení města Králíky se dobrá věc vydařila. Podařilo se vypracovat kvalitní projekt, získat velký finanční grant z fondů EU a v letech 2009–2010 vzniklo v Králíkách nejmodernější vojensko-historické muzeum v ČR. Ruinu odchovny dobytka, rozpadající se budovy a hromady různých trosek už zde tedy nenajdete. Na jejich místě stojí moderní muzejní areál, je zde upravený terén, čisto a pořádek. Vojenské muzeum Králíky se zcela změnilo – stalo se místem, na které může být hrdé nejen město Králíky, kterému muzeum patří, ale také Pardubický kraj, který celou záležitost pozitivně ovlivnil a podpořil.

Nové muzeum je návštěvníkům otevřeno od 1. července 2010 se základní instalací svých expozic. Jejich další tvorba, rozšiřování a kompletace průběžně probíhají a budou trvat několik let.

Stavební koncepce muzea s návazností na provozní potřeby instituce, moderní architektura i koncepce expozic, společně s doplňkovými interaktivními prvky, vytváří ve svém souhrnu z Vojenského muzea Králíky jednu z nejmodernějších muzejních institucí v České republice.

Areál muzea tvoří:

• Parkoviště pro 47 osobních aut a 3 autobusy.
• Správní budova se vstupní halou a pokladnou (obchodem a informačním centrem), představující nástupní prostor do expozic.
• Expoziční hala s výstavní plochou 2 400 m2.
• Depozit k uložení exponátů s plochou 400 m2.
• Venkovní přístřešek pro velké exponáty navazující na expoziční halu.
• Dílna na rekonstrukci techniky a exponátů.
• Dvě stání pro mytí techniky u výjezdu na předváděcí polygon.
• Bývalá správní budova u vstupu do areálu, sloužící jako klubovna a zázemí pro dobrovolné pracovníky muzea.
• Před vstupem na předváděcí polygon funkční replika prvorepublikové vojenské chaty (kasárna) pro 120 mužů.
• Polygon – předváděcí plocha pro dynamické a statické ukázky různého druhu a pro pořádání dalších akcí – s přírodní tribunou pro diváky.