Dělostřelecká tvrz HŮRKA

Hůrka – jeden z pilířů čs. opevnění – nejdokončenější dělostřelecká tvrz u nás....

Tvoří ji 5 bojových objektů v nejvyšší odolnosti a 1,75 km podzemních chodeb a sálů. Hůrka je největší objekt čs. opevnění zpřístupněný veřejnosti. Unikátní jsou stopy německých zkoušek z doby okupace – protibetonové střely, výbušný plyn... Dodnes se dochovala pancéřová posuvná vrata ve vchodovém srubu, funkční je šikmý výtah – svážnice, úzkorozchodná podzemní železnice. Na prohlídkových trasách se nachází mnoho exponátů, které jsou průběžně doplňovány – ukázky výbavy opevnění, munice, stálá expozice „S padákem nad hlavou...“ a další. Prohlídkové trasy jsou stále rozšiřovány. Další informace: http://hurka.boudamuseum.com/.