Pěchotní srub K S 14 „U Cihelny“

muzeum čs. opevnění z let 1935–38. V tomto legendárním pěchotním srubu najdete expozice věnované řadě témat: čs. legiím,

čs armádě, čs. opevnění, finanční stráži, válečné chirurgii a zejména čet. Arnoštu Hradovi. V objektu, který se nachází v pokročilém stupni rekonstrukčních prací, je dochována řada fragmentů původní výbavy, kterou jinde neuvidíte. Další informace: http://cihelna.militaryclub.info/.