DVANÁCTÝ ROČNÍK DĚTSKÉHO SPORTOVNĚ BRANNÉHO DNE V KPO V SOBOTU 28. 5. 2022 V 9:00. + FOTKY Z ROKU 2022 (2)

Dvanáctý ročník Dětského sportovně branného dne v KPO pro děti, jejich rodiče a prarodiče se letos koná v sobotu 27. května. Začátek dne je situován do vstupního areálu tvrz Hůrka v obvyklém čase od 9:00 do 11:00 hodin.

Děti při registraci na začátku akce obdrží registrační kartičku, která je bude provázet celou akcí – slouží k zapisování potvrzení účasti v jednotlivých disciplínách a bodů získaných v těch disciplínách, které se hodnotí. Aby měly dostatek sil na to, co je čeká, obdrží jako správní malí obránci vlasti malou svačinku na cestu (v podobě nápoje a oplatky).

Následně se účastníci začnou postupně přesouvat (včetně svého doprovodu) pod vedením organizátorů ze vstupního areálu podzemím tvrze Hůrka až na její povrch, odtud se přemístí nejdříve směrem k pěchotnímu srubu K-S 13 a následně sestoupí až do Vojenského muzea Králíky.

 NET plakat DSBD 2022 V1 15.5.2023

Fotky z roku 2022

další stanoviště kralický řopík č.111

řopík1w

střelba ze vzduchovky

řopík2w

hod granátem na cíl

řopík3w

s nejmenšími nám tradičně pomohla pivovarská školka

vmk1w

Celní správa a jejich pejsci 

vmk2w

 

vmk3w

žáci vojenské střední školy Moravská Třebová při cvičení bojového systému musado

vmk4w

a na závěr pro káždého drobný dárek

vmk5w