Akce Cihelna 2020 filmová a televizní

23. ročník akce Cihelna – jedné z nejvýznamnějších aktivit se zaměřením na historii a současnost obrany státu v ČR – byl ve své obvyklé a tradiční podobě definitivně zrušen. Postupně, díky současné situaci a nařízením vlády, odcházely z pořadatelského týmu jednotlivé složky – partneři, kteří každoročně spojují své síly, aby Cihelnu pro návštěvníky připravili.
Česká televize však na počátku června 2020 iniciovala vzkříšení akce Cihelna 2020 a to ve filmovém provedení – bez diváků v místě konání. Oslovila Pardubický kraj a část organizátorů a nabídla v případě, že bojové ukázky s tématem osvobození v roce 1945 (letos si připomínáme 75. výročí osvobození Československa) uspořádají, vyrobit pořad do vysílání ČT. Má jít o přímý přenos bojové ukázky s tématem Ostravská operace na jaře 1945 s řadou dalších reportážních tematických vstupů prezentujících jednotlivá muzea, památky, obce a turistické cíle v Králické pevnostní oblasti, účastnící se kluby vojenské historie, vojenskou historickou techniku, historické zbraně. Tomuto pořadu má být ve vysílání věnován přibližně dvojnásobný časový prostor oproti ročníku 2019 – tedy 70-100 min stopáže (!!!).
Dalším produktem, vedle vysílání v ČT, bude profesionálně zpracovaný dokument z materiálu natočeného v průběhu celé akce, který se stane její prezentací a reklamou celé Králické pevnostní oblasti – nejvýchodnější části Pardubického kraje.
Spolu s uvedeným ČT rovněž počítá s rozsáhlým výstupem z akce cestou sociálních sítí.
S ohledem na velkorysý mediální prostor nabídnutý pro prezentaci Cihelny 2020 a související tématiky, rozhodla se část subjektů podílejících se na každoročních přípravách, hledat cesty k zajištění akce.
Pořadatelem Cihelny 2020 tak bude letos společnost Armyfort s. r. o. (provozovatel Vojenského muzea Králíky) ve spolupráci se Společností přátel čs. opevnění, o. p. s. (akce se tak z hlediska pořádání vrací ke svým kořenům).
Organizátorem historické bojové ukázky – rekonstrukce osvobozovacích bojů z jara 1945 na Ostravsku – budou členové sekce Německá historická jednotka – VHK Erika Brno z. s.
Prostor konání bude letos jiný, než jsme si za poslední dvě desetiletí zvykli. Abychom nemuseli jako pořadatelé řešit řadu pro nás obtížných témat (nemáme sílu AČR a možnosti města Králíky), bojištěm se stane oplocený a pohledům z vnějšku zcela uzavřený prostor. Nebudeme tedy „bojovat“ na tradičním „bojišti“. Vybraný prostor má pro konání ukázky téměř ideální parametry – dostatečnou velikost, členitý terén umožňující taktické pohyby bojujících jednotek, vhodný povrch a porost, ideální pozice pro několik kamer a techniku ČT. Je bezpečný z hlediska pohybu těžké techniky (tanky) a pyrotechnických efektů.
Bojiště má statut trvalé střelnice a je pozemkem města Králíky, které jeho propůjčením filmové Cihelně 2020 zásadně pomohlo jejímu konání.
Město Králíky se také zapojí do činností (spolu s PČR a členy SDH), které napomohou klidnému průběhu víkendu v Králíkách (uzávěry silnic, regulace pohybu návštěvníků mezi lokalitami které budou veřejnosti přístupné, regulace parkování, dohled…).
Počet účastníků a množství techniky – scénárista počítá, po vyhodnocení prostorových možností a logiky scénáře, s 200 herci – bojovníky v dobových uniformách, 20 ks velké vojenské pozemní techniky a zbraní, 2 letadly.
Diváci, kteří budou chtít vidět bojové scény a podpořit naši snahu dynamické ukázky Cihelny 2020 bez rušivých doprovodných jevů zvládnout, zůstanou letos doma a budou je sledovat na televizní obrazovce. Kdo přesto dorazí do Králické pevnostní oblasti, má řadu možností i když se na vlastní „bojiště“ nedostane. Celý víkend 22.-23. srpna je víkendem muzeí v KPO. Muzea připravují speciální program…
Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka – rozšíří provozní dobu, navýší počty vstupů do podzemního systému pevnosti, zařadí speciální prohlídkové trasy. Proběhne akce „Oživená tvrz“, kdy dojde ke zřízení ležení čs. armády z r. 1938, bude vystavena výstroj, výzbroj, výbava a činnost bude návštěvníkům na různých místech předvádět na tři desítky dobově uniformovaných členů klubů vojenské historie a historických vojenských jednotek… Část jednotky doprovodí nostalgický parní vlak na trase Česká Třebová – Ústí nad Orlicí – Letohrad – Jablonné nad Orlicí – Těchonín – Mladkov – Lichkov – Prostřední Lipka – Červený Potok.
Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda – rozšíří provozní dobu, navýší počty vstupů do podzemního systému pevnosti, zařadí speciální prohlídkové trasy, včetně těch nejdelších (360 min !).
Památník obránců vlasti – pěchotní srub K – S 8 „U nádraží“ – rozšíří provozní dobu (v sobotu od 9 do 20 v neděli od 9 do 15 hod), navýší počty vstupů do objektu. U srubu bude vybudováno dobové ležení s výstavou výstroje a výzbroje od legií až po čs. armádu v r. 1938.
Králický řopík – lehký objekt č. 111 – rozšíří provozní dobu od 10 do 18 hod, navýší počty vstupů do objektu.
Vojenské muzeum Lichkov – o víkendu otevře, v sobotu až do 19 hod.
Muzeum opevnění pěchotní srub K – S 5 „U potoka“ – zajistí běžný provoz.
Muzeum vysoký kámen – o víkendu mimořádně otevře, v neděli bude součástí Výročního nadstandardního okruhu tvrze Bouda (okruh 360 min).
Dělostřelecká pozorovatelna K – S 12b „Utržený“ – připravuje se mimořádné otevření objektu.
Příjezd k Vojenskému muzeu Králíky a Muzeu čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotnímu srubu K – S 14 „U cihelny“ bude v sobotu 22. 8. zcela uzavřen.
Vojenské muzeum Králíky bude uvedený víkend pro veřejnost zavřeno.
Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotní srub K – S 14 „U cihelny“ mohou navštívit v sobotu 22. 8. objednané skupiny a zájemci, které přiveze nostalgický parní vlak (prokáží se jízdenkou), v neděli se počítá s rozšířenou provozní dobou.
Vojenské historické jednotky, kluby vojenské historie a majitelé historické vojenské techniky, kteří každoročně svou účastí projekt akce Cihelna podporují, přislíbili svoji účast i na letošní televizní a filmové Cihelně! A to i za situace, když jsou podmínky jiné a v řadě ohledů komplikovanější. Díky velikosti prostoru a absenci diváků (kteří akce Cihelna spolu se sponzory a podporovateli finančně zajišťují a pro které se vlastně Cihelny připravují) se nás v letošním roce dotkne řada omezení. Za vstřícnost a odhodlání nenechat 23. ročník Cihelny jen tak padnout a přenechat prostor mediálně podporovanému „viru“ jim patří velký dík.
Financování zůstává klíčovým problémem připravované akce. Ostatní problémy lze vyřešit vlastními silami a nasazením všech zúčastněných. Bez diváků a výběru vstupného nejsou finanční prostředky k dispozici a vše nevyřeší ani velká finanční podpora tomuto projektu ze strany Pardubického kraje. I ta má své omezení. Hledat proto budeme sponzory a podporovatele, tak jako každý rok.
Sponzorské vstupenky jsou jedním ze způsobů, kterým chceme získat potřebné finanční prostředky na pyrotechniku, imitační střelivo, přepravu několika tanků a pěkné řádky historických vojenských vozidel, účinkování dvou leteckých akrobatů a mnohé další… Sponzorských vstupenek bude pouze 200 kusů a jejich cena bude teprve stanovena a vypočítána dle rozpočtu akce. Sponzorem Cihelny 2020 se tak může stát doslova každý, ale jen 200 lidí se může stát diváky (sponzory).
Kategorie VIP hostů je na Cihelně 2020 zrušena bez náhrady. Pořadatelé nemají kapacitu a ani finanční prostředky na to, aby čestným hostům zajistili odpovídající péči.

Nabídka ze strany ČT je natolik zajímavá a velkorysá, že v případě úspěšného průběhu akce, ve který všichni doufáme, budou výstupy velmi přínosné v oblasti propagace celého mikroregionu v nejvýchodnějším cípu Pardubického kraje. A ta je s ohledem na propad turistického ruchu velmi potřebná. Ani členové vojenských historických jednotek a klubů vojenské historie nechtějí, aby „kvůli viru“ v roce 2020 vojenská historie a připomínky významných výročí z historie naší vlasti úplně zmizeli...

Omezené množství sponzorských vstupenek zakoupíte zde: 

http://obchod.boudamuseum.com/vstupenky-c45/certifikat-vstupenka-sponzora-filmove-akce-cihelna-2020-i630/